Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202
... keď sa rodové stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc ...
... when gender stereotypes become visible, their power is gone ...

EsFem... keď sa rodové stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc ...
... when gender stereotypes become visible, their power is gone ...

EsFem

... keď sa rodové stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc ...
... when gender stereotypes become visible, their power is gone ...

EsFem

... keď sa rodové stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc ...
... when gender stereotypes become visible, their power is gone ...

EsFem

... keď sa rodové stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc ...
... when gender stereotypes become visible, their power is gone ...

EsFem

... keď sa rodové stereotypy
stanú viditeľnými, stratia svoju moc ...
... when gender stereotypes become
visible, their power is gone ...
EsFem

SPOLUZÁVISLOSŤ NA POZADÍ STEREOTYPOV ŽENSKOSTI (A MUŽSKOSTI) Pozývame Vás spoločne premýšľať a diskutovať o tom, ako obrazy ženskosti spájané so…

10. mája 2022 Read more
1 2

Oblasti, ktorým venujeme pozornosť

Rodová senzibilizácia

Rodová rovnosť vo výchove a vzdelávaní, feministická pedagogika

Rodový výskum a analýzy

Rodová rovnosť na trhu práce

Aktívne otcovtstvo

Men‘s studies

Gender mainstreaming

Obhajoba práv dievčat a žien

Naše projekty

Rodová rovnosť (nie len) pre rómske komunity
Rodová rovnosť (nie len) pre rómske komunity
Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
Podpora rodovej rovnosti
Podpora rodovej rovnosti
Únik zo (spolu)závislosti
Únik zo (spolu)závislosti
Vlastná izba
Vlastná izba
Girls can do it
Girls can do it
Model rodovo citlivej výchovy
Model rodovo citlivej výchovy
Model rodovo citlivej výchovy chlapcov
Model rodovo citlivej výchovy chlapcov
Aktívne Rómky
Aktívne Rómky
CREdu – Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl
CREdu – Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl
Plus pre ženy 45+
Plus pre ženy 45+
Rod – práca – priestor
Rod – práca – priestor