Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Philosophy Day/Night

 

V rámci podujatia UNESCO Philosophy Day/Night 2019 vystúpia v diskusii Monika Bosá a Adriana Jesenková (UPJŠ KE) z EsFem-u. Rozprávať sa budú spolu s Miroslavou Rašmanovou (OZ Ženské kruhy) o špecifických problémoch spájaných s hodnotou dôstojnosti v živote ženy: o reprodukčných právach žien na Slovensku, o násilí páchanom na ženách, o sociálno-ekonomickej vylúčenosti žien zo spoločnosti, a mnohé iné.
https://www.facebook.com/events/2124917511151500/

Leave a reply