Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Živá knižnica pri príležitosti MDŽ

Občianske združenie EsFem v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce FF PU si vás dovoľuje pozvať na

ŽIVÚ KNIŽNICU PRI PRÍLEŽITOSTI MDŽ.

Témou budú dejiny a súčasnosť ženského hnutia. V živej knižnici sa stretnete so živými knihami – aktivistkami v oblasti hnutia za práva žien a „prečítate si“ o tom, ako vyzerá hnutie za práva žien na Slovensku, ako vyzeralo v minulosti a ako to všetko súvisí s MDŽ. Dejiny sviatku, jeho pôvod v ženskom hnutí, ako aj zmeny v jeho obsahu počas totality na Slovensku čitateľky a čitatelia spoznajú v diskusii s členkou Inštitútu edukológie a sociálnej práce a zároveň prezidentkou občianskeho združenia EsFem doc. Mgr. Monikou Bosou, PhD., ktorá sa venuje dejinám sociálnej práce a ženského hnutia.

Súčasťou podujatia bude aj verejná prezentácia a krst kalendára na rok 2015 Významné rodáčky.

Využite príležitosť a pripravte pre vašich žiakov a žiačky neštandardnú hodinu občianskej náuky či dejepisu.

Živými knihami budú slovenské ženské aktivistky a aktivista:
Katarína Minarovičová (pedagogička a sociologička)
Lenka Krištofová (redaktorka feministického časopisu a filozofka)
Zuzana Uličianska (novinárka, autorka rozhlasových a divadelných hier)
Dávid Bosý (sociológ a teoretik v oblasti sociológie maskulinít)
Stretnutím vás bude sprevádzať Monika Bosá.

Ak máte záujem, tešíme sa na vás v piatok, 13. marca v Prešove, v reštaurácii Staré časy (Hlavná 103), od 9:00 – 12:00.

Dizajn aktivity pochádza z Dánska. Ide o stretnutie „čitateliek“ a „čitateľov“ – so živými „knihami“, v ktorých si budú čítať o ľudských právach žien, ženskom hnutí, feminizme a MDŽ. Aktivita je zameraná na podporu vzdelávania v oblasti ľudských práv, elimináciu predsudkov v súvislosti so ženským hnutím, s podielom žien na historickom vývine ľudských, politických a sociálnych práv a významnom prínose konkrétnych žien v tomto procese. Aktivita bude realizovaná ako diskusno-vzdelávacie stretnutie pre študentky a študentov. Študentky a študenti si budú môcť preštudovať „záložky“ živých kníh so základnými informáciami o téme, ktorú môžu diskutovať (témy sa budú týkať ženského hnutia a občianskej participácie žien). Následne si vyberú „knihu“, ktorá sa im bude venovať. Jedno stretnutie so živými knihami bude trvať približne 60 – 90 minút v závislosti od počtu čitateľov a čitateliek.

Podujatie je jedným z výstupov projektu Vlastná izba. „Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,40 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.“