Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Výskum

Výskumná správa Sexuálna výchova očami študentiek a študentov

V mesiacoch október 2014 až marec 2015 prebiehala v rámci projektu Vlastná izba výskumná aktivita zameraná na zisťovanie názorov stredoškolskej mládeže v súvislosti so sexuálnou výchovou. Z výskumu sme v marci 2015 vydali výskumnú správu.

Autorky a autori:
Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD., Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., Mgr. Dávid Bosý, PhD., PhDr. Marek Lukáč, PhD.
Vydal: © EsFem, Prešov, 2015

Náklad: 50 ks (CD ROM)
ISBN 978-80-970627-2-9