Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Zrealizované

Ukončené projekty, ktoré sme mohli zrealizovať vďaka grantovej podpore mnohých donorov. Ďakujeme!
Vlastná izba
Girls can do it
Model rodovo citlivej výchovy
Model rodovo citlivej výchovy chlapcov
Aktívne Rómky
CREdu – Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl
Plus pre ženy 45+
Rod – práca – priestor