Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Aktuálne

Projekty, ktoré v tomto roku realizujeme.
Rodová rovnosť (nie len) pre rómske komunity
Únik zo (spolu)závislosti