Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Aktuálne

Projekty, ktoré v tomto roku realizujeme.
Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
Podpora rodovej rovnosti