Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Projekty

Projekty, ktoré vznikli aj vďaka grantovej podpore donorov. Ďakujeme!
Rodová rovnosť (nie len) pre rómske komunity
Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
Podpora rodovej rovnosti
Únik zo (spolu)závislosti
Vlastná izba
Girls can do it
Model rodovo citlivej výchovy
Model rodovo citlivej výchovy chlapcov
Aktívne Rómky
CREdu – Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl
Plus pre ženy 45+
Rod – práca – priestor