Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Projekty

Projekty, ktoré vznikli aj vďaka grantovej podpore donorov. Ďakujeme!
Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti
Vlastná izba
Girls can do it
Podpora rodovej rovnosti
Model rodovo citlivej výchovy
Model rodovo citlivej výchovy chlapcov
Aktívne Rómky
CREdu – Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl
Plus pre ženy 45+
Rod – práca – priestor