Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Pozvánka na diskusiu

SPOLUZÁVISLOSŤ NA POZADÍ STEREOTYPOV ŽENSKOSTI (A MUŽSKOSTI)

Pozývame Vás spoločne premýšľať a diskutovať o tom, ako obrazy ženskosti spájané so sebaobetovaním, odpúšťaním, bezpodmienečnou láskou a starostlivosťou a ďalšie môžu komplikovať vzťahy s blízkymi osobami so závislosťou a komplikovať cesty k uzdraveniu. Ktoré vlastnosti spájané so ženskosťou a mužskosťou môžu vytvárať priestor pre rizikové správanie a ako ich napĺňať tak, aby boli príležitosťou pre zdravý život a nie jeho ohrozením?
Nielen na túto otázku budeme diskutovať 12. mája 2022, v čase od 16.00 do 18.00 hod. v Libresso Books & Coffee.

Spoločne chceme hľadať možnosti pomoci a prevencie závislosti a spoluzávislosti.
Tešíme sa na Vás!

Pozvánka .pdf

Verejná diskusia je súčasťou aktivít projektu Únik zo (spolu)závislosti,ktorý realizuje Trojlístok n. o. v spolupráci s občianskym združením EsFem s podporou Nórskeho finančného mechanizmu.

Leave a reply