Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Kvarteto Ženy bez hraníc

Vydali sme nové kvarteto „Ženy bez hraníc“ (aj v anglickej verzii „Women without Borders“). Kvarteto je kartovou hrou a zároveň aj čítankou z dejín žien. Ponúka príbehy tých žien, ktoré môžu prekonať rozdiely medzi národmi. Sú to všetko ženy, ktoré sa zasadzovali za slobodu a rovnosť pre svoj národ a popri tom zistili, že sú im ich práva upierané len preto, že sú ženami. Mnohé zo žien, ktoré kvarteto ponúka, žili v štátoch vymedzených inými hranicami než tými, ktoré poznáme v súčasnosti. Názvy štátov, ich územie a ohraničenie sa môžu meniť. Čo však pretrváva, je túžba po slobode, dôstojnosti a živote bez útlaku. Pozývame Vás na stretnutie aspoň s niektorými z nich.

 

S akými ženami sa pri hre kvarteto ŽENY BEZ HRANÍC stretnete?

Ženy všetkých národov mali rovnaké požiadavky: predovšetkým právo na vzdelanie, právo na prácu a právo slobodne rozhodovať o svojom živote.

Kvarteto Vám predstaví 32 žien, reprezentujúcich bojovníčky za ľudské práva žien, zoradené do štvoríc podľa národností, ktoré tvoria menšiny žijúce na Slovensku.

Najpočetnejšie menšiny zastupujú aktivistky maďarské (M), české a moravské (C), nemecké (N), ukrajinské a rusínske (U), poľské (P)rómske (R). „Najväčšie“ menšiny sme doplnili o židovské (Z) aktivistky, pretože výrazne prispeli k rozvoju našej kultúry a ich nízky počet je dôsledkom netolerancie a predsudkov, ktoré chceme prekonávať. Obdobie II. svetovej vojny, ktoré ničivým spôsobom zasiahlo do života židovských komunít v Európe, zasiahlo aj rómske obyvateľstvo. Mnohé z aktivistiek, ktoré pri hre spoznáš, čelili holokaustu – najhrozivejšiemu prejavu netolerancie v európskej histórii. Výber dopĺňajú slovenské (S) aktivistky.

Mnohé zo žien, ktoré kvarteto ponúka, žili v štátoch vymedzených inými hranicami než tými, ktoré poznáme v súčasnosti. Názvy štátov, ich územie a ohraničenie sa môžu meniť. Čo však pretrváva, je túžba po slobode, dôstojnosti a živote bez útlaku.

Zahrajte sa s nami kvarteto „Ženy bez hraníc“ a rozvíjajme spolu dialóg o postavení žien vo svete. Želáme Vám veľa zábavy pri hraní (alebo čítaní) nášho kvarteta!

 

Kvarteto zostavili: Monika Bosá a Katarína Minarovičová
Grafický návrh a zalomenie: Martina Rozinajová
Tlač: VIENALA s. r. o., KošiceVydal: EsFem, Prešov, 2015
Jazyková úprava: Derek Rebro
(c) EsFem 2015

 

Druhé doplnené a upravené vydanie kvarteta Ženy bez hraníc je jednou z aktivít v rámci projektu Vlastná izba, ktorý bol podporený sumou 45 039,40 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.