Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Ľudia

doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.
prezidentka (štatutárka)