Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Ľudia

Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.
Prezidentka (štatutárka)
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
Výkonná riaditeľka
Mgr. Dávid Bosý, PhD.
Výskumník
Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
Výskumníčka
Mgr. Veronika Valkovičová, MA
Výskumníčka
Mgr. Martina Adamkovičová, PhD.
Projektová manažérka
Mgr. Ľubica Libáková
výskumníčka, knihovníčka