Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Kalendár 2015 Významné rodáčky

V decembri 2014 sme vydali nástenný kalendár 2015 Významné rodáčky, ktorý obsahuje 12 významných žien z prešovského kraja, s textom o mieste žien v minulosti, doplnený ilustráciami – prácami žiačok a žiakov na tému „Významná rodáčka“. Žiačky a žiaci prešovského kraja vybrali ženy, ktoré v minulosti významnou mierou prispeli k rozvoju ich rodiska, alebo širšieho regiónu. Z týchto prác sme vybrali tie najlepšie a rozhodli sme sa zostaviť nástenný kalendár s vizualizáciami vybraných 12 prác. Kalendár bude k dispozícii verejnosti.

Krst kalendára 2015 Významné rodáčky

Dňa 13. marca 2015 sme v Prešove pri príležitosti MDŽ verejne prezentovali a pokrstili kalendár na rok 2015 Významné rodáčky. Krstnou mamou sa stala divadelná kritička, novinárka a autorka rozhlasových hier Zuzana Uličianska.

 

Nástenný kalendár 2015 Významné rodáčky bol vydaný v rámci projektu Vlastná izba, ktorý bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.“