Rodovo citlivá výchova - texty Tlačiť
16 Jún 2010 | Počet zobrazení: 2832
Dokumenty na stiahnutie:
 1. Čo sa v škole o nerovnosti naučíš ... (pdf, 117 KB)
  O stereotypoch v škole. Text bol prvý krát publikovaný v knihe „Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky“ (editorky: Cviková, J. – Jurá?ová,J.), ktorú vydalo záujmové združenie žien Aspekt v Bratislave v roku 2003

 2. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (pdf, 118 KB)
  Dohovor OSN - pre Slovensko záväzný od roku 1987

 3. Dohovor o právach dieťaťa (pdf, 148 KB)
  Dohovor OSN - pre Slovensko záväzný od roku 1991

 4. Rodovo citlivá výchova: metodická príručka (2006) (pdf, 1 058 KB)
  Metodicko-teoretický materiál publikovaný v rámci projektuov RODOVO CITLIVÁ VÝCHOVA CHLAPCOV a ...KEĎ SA STEREOTYPY STANÚ VIDITEĽNÝMI, STRATIA SVOJU MOC... s podporou Slovensko-českého ženského fondu

 5. Rodové stereotypy v učebniciach (pdf, 1 030 KB)
  Diplomová práca Jany Kišoňovej obhájená na katedre občianskej a etickej výchovy PedF UK v Bratislave v roku 2005

 6. Listina práv dievčat (pdf, 80 KB)
  Táto Listina práv dievcat bola prijatá na 9. Zasadnutí Európskeho kongresu BPW v Rejkjavíku 21. – 23. augusta 1997. ( BPW je International Federation of Business and Professional Women )

 7. Odporúčanie RE o rodovej rovnosti vo výchove (pdf, 70 KB)
  Odporúčanie Rady Európy z roku 1995 - k dispozícii iba v anglickom jazyku

 8. Rodovo citlivá výchova (pdf, 469 KB)
  Diplomová práca Kataríny Minarovičovej bola obhájená na Katedre etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003.

 9. Úloha školských učebníc v procese rodovej socializácie (pdf, 147 KB)
  Prednáška prezentovaná na konferencii SFÉRY ŽENY, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v máji 2004. Prvý krát publikovaná v zborníku z konferencie

 10. Vzťah rodových stereotypov k zodpovednosti v sexuálnom živote (pdf, 138 KB)
  Prednáška bola prezentovaná na konferencii Alternatívy zodpovednej sexuálnej výchovy, ktorá sa konala v Modre 28. – 30. 11. 2001. Bola prvý krát publikovaná v zborníku z konfere

 11. Ženy a muži podľa učebníc (pdf, 946 KB)
  Monitoring učebníc sexuálnej výchovy zameraný na výskyt rodových stereotypov, realizovaný v roku 2002.