... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Download
Iné aktivity PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Pondelok, 16 August 2010 16:00
Dokumenty na stiahnutie:
 1. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: projekt (vnd.ms-powerpoint, 128 KB)
  Prezentácia predstavujúca projekt Rod, práca a priestor, ktorý o. z. EsFem realizovalo s podporou ESF - ĽZ. Projekt predstavila Monika Bosá na jeho záverečnej konferencii 8. 12. 2006 v Prešove

 2. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: základné východiská projektu (vnd.ms-powerpoint, 578 KB)
  Prezentácia Adriany Mesochoritisovej v rámci programu záverečnej konferenciu projektu Rod, práca a priestor realizovaného s podporou ESF - SOP ĽZ, ktorá sa konala 8. 12. 2006 v Prešove

 3. Prečo je (tá) láska taká ťažká ... (pdf, 129 KB)
  O rodových stereotypoch a ich vzťahu k sexualite. Text bol prvý krát publikovaný v knihe „Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky“ (editorky: Cviková, J. – Juráňová,J.), ktorú vydalo záujmové združenie žien Aspekt v Bratislave

 
Výskum a evaluácia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 16 August 2010 15:58
Dokumenty na stiahnutie:
 1. ROD-PRÁCA-PRIESTOR očami slovenských žien a mužov (vnd.ms-powerpoint, 658 KB)
  Prezentácia výsledkov výskumu, ktorý o.z. EsFem relaizovalo v rámci projektu ROD-PRÁCA A PRIESTOR s podporou ESF - SOP ĽZ. Výskumné zistenia boli odprezentované na záverečnej konferencii 8. 12. 2006 v Prešove

 2. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: typológia regiónov (pdf, 681 KB)
  Prehľadná mapa regiónov podľa typológie v rámci projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR. Projekt je realizovaný s podporou ESF v rámci sektorového opera?ného programu ľudské zdroje

 3. Mediálne obrazy žien 45+ (pdf, 505 KB)
  Prezentácia priebežných zistení z obsahovej analýzy médií realizovanej v rámci projektu Plus pre ženy 45+ s podporou ESF v rámci Iniciatívy EQUAL. Prezentáciu predniesla Monika Bosá na medzinárodnej konferencii 10. mája 2007 v Bratislave

 4. kampaň PIATA ŽENA (pdf, 247 KB)
  Evaluácia prvého ročníka kampane o násilí páchanom na ženách, s využitím GEM metodológie

 5. ROD-PRÁCA-PRIESTOR : Typológia regiónov - výber (pdf, 266 KB)
  Prehľadná mapa regiónov podľa typológie v rámci projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR. Projekt je realizovaný s podporou ESF v rámci sektorového operačného programu ľudské zdroje

 6. ROD-PRÁCA-PRIESTOR (východiská) (pdf, 205 KB)
  Draft štúdie politických východísk pre uplatňovanie gender mainstreamingu na Slovensku pre projekt ROD-PRÁCA-PRIESTOR, ktorý je realizovaný vďaka podpore ESF (v rámci Sektorového operačného programu ľudské zdroje)

 7. ROD-PRÁCA-PRIESTOR (1. fáza) (pdf, 309 KB)
  Správa z prvej fázy projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR podporeného ESF v rámci programu SOP ľudské zdroje

 8. Verejná diskusia o interrupciách (pdf, 259 KB)
  Analýza vybraných printových médií zameraná na využívanie metód politickej propagácie liberalizácie alebo reštrikcie interrupcií
 9. Správa z reprezentatívneho výskumu postojov učiteliek a učiteľov na SOŠ v rámci projektu CREdu : výber z analýzy otvorených otázok

 
Gender mainstreaming PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 16 August 2010 15:56
Dokumenty na stiahnutie:
 
 1. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: gender mainstreaming (vnd.ms-powerpoint, 133 KB)
  Prezentácia Oľgy Pietruchovej v rámci programu záverečnej konferencie projektu Rod, práca a priestor realizovaného s podporou ESF v rámci SOP ĽZ, ktorá sa konala 8. 12. 2006 v Prešove

 2. Analýza dôchodkovej reformy (pdf, 143 KB)
  Gender mainstreaming v dôchodkovej reforme. Práca bola prvý krát uverejnená na www.moznostvolby.sk a www.olga.sk

 3. Gender mainstreaming (pdf, 133 KB)
  Stručná informácia o GM. Práca bola použitá na seminári pre novinárov a novinárky, ktorý organizovalo o. z. EsFem v roku 2000

 
Práva žien PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 16 August 2010 15:55
Dokumenty na stiahnutie:
 1. Národný akčný plán pre ženy (pdf, 89 KB)

 2. Aktualizácia východiskovej správy Slovenskej Republiky k dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (pdf, 182 KB)

 3. Deklarácia Spojených národov o odstránení násilia páchaného na ženách (pdf, 76 KB)

 4. Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách (anglicky) (pdf, 80 KB)

 5. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (pdf, 120 KB)

 6. Dohovor o právach dieťaťa (pdf, 150 KB)

 7. Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov (pdf, 181 KB)

 8. Platforma pro akci (pdf, 121 KB)

 9. Politická participácia žien (pdf, 350 KB)
  pracovný materiál

 10. Odporúčanie RE o rodovej rovnosti vo výchove (anglicky) (pdf, 71 KB)

 11. Rozhodnutie Európskeho parlamentu (pdf, 47 KB)
  Rozhodnutie Európskeho parlamentu o záveroch osobitného stretnutia Valného zhromaždenia Spojených národov "Ženy 2000": rovnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie", ktoré sa uskutočnilo 5.-9. júna 2000

 12. Správa Ad hoc výboru 23. mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia OSN (pdf, 378 KB)

 13. Správa o implementácii Pekinskej akčnej platformy (pdf, 167 KB)

 14. Všeobecná deklarácia ľudských práv (anglicky) (pdf, 78 KB)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2