... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Výskum a evaluácia PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 5546
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Dokumenty na stiahnutie:
 1. ROD-PRÁCA-PRIESTOR očami slovenských žien a mužov (vnd.ms-powerpoint, 658 KB)
  Prezentácia výsledkov výskumu, ktorý o.z. EsFem relaizovalo v rámci projektu ROD-PRÁCA A PRIESTOR s podporou ESF - SOP ĽZ. Výskumné zistenia boli odprezentované na záverečnej konferencii 8. 12. 2006 v Prešove

 2. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: typológia regiónov (pdf, 681 KB)
  Prehľadná mapa regiónov podľa typológie v rámci projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR. Projekt je realizovaný s podporou ESF v rámci sektorového opera?ného programu ľudské zdroje

 3. Mediálne obrazy žien 45+ (pdf, 505 KB)
  Prezentácia priebežných zistení z obsahovej analýzy médií realizovanej v rámci projektu Plus pre ženy 45+ s podporou ESF v rámci Iniciatívy EQUAL. Prezentáciu predniesla Monika Bosá na medzinárodnej konferencii 10. mája 2007 v Bratislave

 4. kampaň PIATA ŽENA (pdf, 247 KB)
  Evaluácia prvého ročníka kampane o násilí páchanom na ženách, s využitím GEM metodológie

 5. ROD-PRÁCA-PRIESTOR : Typológia regiónov - výber (pdf, 266 KB)
  Prehľadná mapa regiónov podľa typológie v rámci projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR. Projekt je realizovaný s podporou ESF v rámci sektorového operačného programu ľudské zdroje

 6. ROD-PRÁCA-PRIESTOR (východiská) (pdf, 205 KB)
  Draft štúdie politických východísk pre uplatňovanie gender mainstreamingu na Slovensku pre projekt ROD-PRÁCA-PRIESTOR, ktorý je realizovaný vďaka podpore ESF (v rámci Sektorového operačného programu ľudské zdroje)

 7. ROD-PRÁCA-PRIESTOR (1. fáza) (pdf, 309 KB)
  Správa z prvej fázy projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR podporeného ESF v rámci programu SOP ľudské zdroje

 8. Verejná diskusia o interrupciách (pdf, 259 KB)
  Analýza vybraných printových médií zameraná na využívanie metód politickej propagácie liberalizácie alebo reštrikcie interrupcií
 9. Správa z reprezentatívneho výskumu postojov učiteliek a učiteľov na SOŠ v rámci projektu CREdu : výber z analýzy otvorených otázok