... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Násilie páchané na ženách PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 5542
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Dokumenty na stiahnutie:
 1. Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách (pdf, 76 KB)
  Deklarácia Spojených národov z roku 1993

 2. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (pdf, 118 KB)
  Dohovor OSN, pre Slovensko záväzný od roku 1987

 3. Keď sa domov stane zajatím (pdf, 86 KB)
  Článok publikovaný vo viacerých printových médiach počas kampane PIATA ŽENA

 4. Ľahostajnosť, ktorá zabíja (pdf, 69 KB)
  Článok venovaný problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch bol publikovaný na www.changenet.sk 7. 12. 2001 v rámci kampane PIATA ŽENA

 5. Legislatívne pozadie problematiky násilia páchaného na ženách (pdf, 115 KB)
  Príspevok bol prednesený na výročnej “aprílovej konferencii” organizovanej pre členov a členky Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, ktorú spoluorganizovalo o. z. EsFem. Konferencia bola tematicky venovaná problematike

 6. Spoločenské a ľudskoprávne aspekty násilia páchaného na ženách (pdf, 634 KB)
  Diplomová práca Adriany Mesochoritisovej, ocenená cenou rektora. Bola obhájená v roku 2001 na katedre politológie FiFUK Bratislava

 7. Prečo ženy zažívajú násilie (pdf, 175 KB)
  O rodových stereotypoch ako príčine násilia páchaného na ženách. Text bol prvý krát publikovaný v knihe „Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky“ (editorky: Cviková, J. – Juráňová,J.), ktorú vydalo záujmové združenie žien Aspekt v Bratislave

 8. Rodový prístup k násiliu (pdf, 112 KB)
  Argumentácia o nevyhnutnosti rodovo citlivého prístupu k problematike násilia páchaného na ženách