... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Naša ponuka PDF Tlačiť

Aktivity, ktoré realizujeme a ponúkame:

 • prednášky a workshopy na školách v SR zamerané na elimináciu rodových stereotypov
 • semináre pre učiteľky a učiteľov venované problematike rodovo citlivej výchovy pod názvom Model rodovo citlivej výchovy
 • rodový monitoring vzdelávacích kurikúl, vzdelávacieho prostredia a procesu
 • rodový výskum a rodové analýzy
 • analýzy o situácii v oblasti rodovej rovnosti v SR
 • vypracovanie plánov na podporu rodovej rovnosti (gender mainstreaming, gender equality planning)
 • odborné konzultácie a prednášky (ľudské práva žien, gender mainstreaming, rodovo citlivá výchova, rodová rovnosť, rovnosť príležitostí žien a mužov, aktívne otcovstvo, materstvo, rodová rovnosť na trhu práce)