... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Kto sme PDF Tlačiť
EsFem
Nezávislá feministická organizácia

Svoju činnosť vyvíjame od novembra roku 1999. Venujeme sa primárne problematike ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov.

Naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola v roku 2000 na IF Rady Európy, ktoré sa konalo v Bratislave pod názvom Ľudské práva dievčat a žien, zaradená medzi záverečné odporúčania pre národné vlády, ako vhodný spôsob práce zameranej na elimináciu rodových stereotypov.
Oblasti, ktorým venujeme pozornosť:
 1. rodová senzibilizácia
 2. rodová rovnosť vo výchove a vzdelávaní
 3. feministická pedagogika
 4. rodový výskum a analýzy
 5. obhajoba práv dievčat a žien
 6. rodová rovnosť na trhu práce
 7. aktívne otcovstvo
 8. men‘s studies
 9. gender mainstreaming

Odborná garancia:
 1. rodovo citlivá výchova:
  • Monika Bosá Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  • Katarína Minarovičová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 2. rodový výskum:
 • Natália Sedlák Vendelová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 • Adriana Jesenková Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

     3. men‘s studies:

 • Dávid Bosý Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
 • Martin Béreš Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Čo ponúkame:
 • vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti
 • vzdelávacie aktivity v oblasti rodovo citlivej výchovy
 • rodový monitoring vzdelávacích kurikúl, vzdelávacieho prostredia a procesu
 • metodický list a metodickú príručku rodovo citlivej výchovy
 • rodový výskum a rodové analýzy v oblasti rodovej rovnosti
 • vypracovanie plánov na podporu rodovej rovnosti (gender mainstreaming, gender equality planning)
 • konzultácie
 • prednášky
  • rodová rovnosť a rovnosť príležitostí žien a mužov
  • rodovo citlivá výchova
  • rodové stereotypy
  • násilie páchané na ženách
  • ľudské práva žien
  • gender mainstreaming
  • aktívne otcovstvo, materstvo
  • rodová rovnosť na trhu práce

Aktivity, ktoré sme zrealizovali:
 • prednášky a workshopy na školách v SR zamerané na elimináciu rodových stereotypov ako príčiny vzniku a tolerancie násilia páchaného na ženách a iných negatívnych spoločenských javov.
 • semináre pre učiteľky a učiteľov venované problematike rodovo citlivej výchovy a metodickú príručku pod názvom Model rodovo citlivej výchovy
 • v spolupráci s MC v Prešove sme pripravili metodický list pre učiteľky a učiteľov
 • monitoring učebníc sexuálnej výchovy zameraný na výskyt rodových stereotypov v texte, pod názvom Ženy a muži podľa učebníc
 • podieľali sme sa na kampani >Piata žena<
 • účasť na konferenciách venovaných relevantným témam
 • publikácia v odborných časopisoch a zborníkoch
 • výskum zameraný na vnímanie rodových stereotypov deťmi a mladými ľuďmi
 • odborné konzultácie
 • prednášky

EsFem je spoluzakladateľskou a členskou organizáciou o. z. Piata žena, o. z. Možnosť voľby a Ženskej loby Slovenska

Spolupracujeme s organizáciami s podobným zameraním:
 • Aspekt
 • Centrum rodových štúdií v Bratislave
 • Fenestra
 • Inštitút edukológie a sociálnej práce PU
 • Inštitút pre verejné otázky
 • Katedra etickej a občianskej výchovy PDF UK
 • Klub Feministických Filozofiek
 • Slovensko-český ženský fond
 • Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
 • Žába na prameni
 • A ďalšie