... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Verejná diskusia pri vianočnom punči PDF Tlačiť
06 December 2015 | Počet zobrazení: 1771

Občianske združenie EsFem v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce Vás pozýva na

 

DISKUSIU PRI VIANOČNOM PUNČI O SEXUÁLNEJ VÝCHOVE V ŠKOLÁCH A JEJ ĽUDSKO-PRÁVNYCH ASPEKTOCH

 

Diskutovať budú:
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. – vysokoškolská výskumníčka a pedagogička
(Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave a EsFem)
Mgr. Petra Rapošová, PhD. – vysokoškolská výskumníčka a pedagogička
(Ústav pedagogických vied a štúdií na PdF UK v Bratislave)
Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. – vysokoškolská pedagogička
(Inštitút edukológie a sociálnej práce FFPU v Prešove a EsFem)
Mgr. Dávid Bosý, PhD. – sociológ
(EsFem)

 

Podujatie moderuje:
Mgr. Michal Bočák, PhD.
(Katedra masmediálnej komunikácie FFPU v Prešove)

 

Prezentované budú výsledky prieskumu očakávaní študentiek a študentov v oblasti sexuálnej výchovy,
ale aj aktuálna úprava sexuálnej výchovy v inovovanom štátnom vzdelávacom programe.
Príďte s nami diskutovať o potrebe a podobe sexuálnej výchovy na Slovensku, ale aj o tom, aké mýty o nej kolujú a aká je pravda.

 

Podujatie sa uskutoční 19. 12. 2015 o 15:00 hod. v hoteli Dukla v Prešove (Námestie legionárov 2).


Tešíme sa na Vás.

 

 

Podujatie je súčasťou projektu Vlastná izba, podporeného sumou 45 039,40 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.