... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Verejná diskusia PDF Tlačiť
28 Máj 2015 | Počet zobrazení: 2255

ČO ZNAMENÁ RODOVÁ ROVNOSŤ V ŠKOLSTVE?

Príďte s nami diskutovať o rodovej (ne)rovnosti v školstve a hľadať odpoveď na otázku, čo vlastne rodová rovnosť je a čo ponúka, aké má nerovnosť dôsledky (v škole i na trhu práce), ale aj o tom, aké mýty o rodovej rovnosti kolujú a aká je pravda.

 

Podujatie sa uskutoční 8. 6. 2015 o 15:00 hod. na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (ul. 17. novembra č. 1), v miestnosti číslo 159.


Diskutovať budú:


Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD. – sociologička (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. – pedagogička (Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave a EsFem)

Mgr. Lenka Krištofová – filozofka a redaktorka (rodovo orientovaný časopis Glosolália)

Mgr. Apolónia Sejková – sociálna pracovníčka a občianska aktivistka (záujmové združenie žien MyMamy)

Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. – vysokoškolská pedagogička (Inštitút edukológie a sociálnej práce FFPU v Prešove a EsFem)

 

Podujatie moderuje: Mgr. Michal Bočák, PhD. (Katedra masmediálnej komunikácie FFPU v Prešove)

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 7. 6. 2015 e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tešíme sa na Vás.

 

Pozvánka verejná diskusia (.pdf)

 

Podujatie je jedným z výstupov projektu Vlastná izba. „Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít