Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Feministická knižnica

Feministická knižnica v Prešove

Knižnica je otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Ponúka databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, spracovávanie rešerší, odbornú konzultáciu…