Vlastná izba

Verejná diskusia

Občianske združenie EsFem v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce Vás pozýva na verejnú diskusiu o rodovej rovnosti a rodovej segregácii vo výchove a vzdelávaní…

Výskum

Výskumná správa Sexuálna výchova očami študentiek a študentov V mesiacoch október 2014 až marec 2015 prebiehala v rámci projektu Vlastná…

Okrúhle stoly

II. STRETNUTIE PRI OKRÚHLOM STOLE Občianske združenie EsFem, v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce, ako aj Klubom rodových…