Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Feministická etika starostlivosti v rámci konferencie Sexuality X

 

9. a 10. novembra 2017 sa v Bratislave uskutoční jubilejný 10. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Sexuality: SEXUALITY MEDZI MEDICÍNOU, SOCIÁLNYMI VEDAMI A TVORBOU POLITÍK.

 

V piatok 10. novembra vystúpia s príspevkom Feministická etika starostlivosti Adriana Jesenková a Katarína Minarovičová (EsFem). Príspevok vznikol v rámci projektu APVV č. 15-0234 Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti.